Ondanks de nieuwe, verstrengde COVID-maatregelen dragen graag ons steentje bij om zoveel mogelijk reguliere zorg doorgang te laten vinden.
Heeft u klachten van schouder, elleboog, heup, knie of voet en enkel, dan kunnen wij u extra snel van zorg voorzien. wij garanderen een afspraak binnen één week.

Tarieven en vergoedingen

Ook financieel wilt u weten waar u aan toe bent.

"Al onze consulten, onderzoeken en behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering."

Let op: Uw eigen risico is nog wel van toepassing én u heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. Indien u geen verwijzing heeft, vergoedt de zorgverzekeraar de rekening niet.

Een onderzoek of consult is onderdeel van de basisverzekering!

Optimus en Stichting Optimus Klinieken

Alle onderzoeken en behandelingen van Optimus vallen onder de verantwoordelijk van Stichting Optimus Klinieken, een orthopedisch Zelfstandig Behandelcentrum. Het AGB-nummer van Stichting Optimus Orthopedie is 22221250.

Verzekerde zorg

Alle consulten, onderzoeken en behandelingen die wij uitvoeren zijn gekenmerkt als medisch specialistische zorg door een orthopedisch chirurg. Deze worden daarom vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.

Eigen risico

U dient wel rekening te houden met uw eigen risico. Per kalenderjaar moet u altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf betalen.

Naast het verplichte eigen risico kan het zijn dat u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd. Dit heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 875.

Verwijzing

Vergoeding vindt plaats op basis van een medische indicatie. Dit betekent dat vergoeding door zorgverzekeraars alleen kan plaatsvinden indien u door uw huisarts of specialist bent doorverwezen naar ons. Een verwijsbrief is 1 jaar geldig.

Hoe komt een rekening tot stand?

Onze zorg wordt niet per consult of per verrichting in rekening gebracht maar per DBC-zorgproduct. DBC staat voor een ‘Diagnose Behandel Combinatie’.

Wie naar het ziekenhuis of een kliniek gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto of echografie. Maar het ziekenhuis of kliniek rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg op de rekening, een zogenaamd DBC-zorgproduct. Een DBC bestaat dus uit alle zorgactiviteiten die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag.

Voorbeelden
Voorbeelden van zorgactiviteiten die behoren tot een DBC zijn onder andere het eerste consult, herhalingsconsult(en), het verrichten van aanvullende diagnostiek (bijv. een echografie), injectie of een behandeladvies.

Diagnose en behandeling
Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die in rekening worden gebracht. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route van consult tot rekening in beeld gebracht hoe declaraties in ziekenhuizen en klinieken werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk voor meer informatie de video van de NZa.

90 dagen
Het DBC-zorgproduct wordt 90 dagen na uw eerste consult afgesloten. Deze termijn van 90 dagen is wettelijk vastgesteld en geldt voor alle medisch specialismen, omdat er vanaf het eerste consult bij de medisch specialist enige tijd overheen gaat voordat de diagnose gesteld is en de behandeling afgerond is. De rekening kan daarom ook pas na afsluiting van die periode van 90 dagen gemaakt worden.

Langere onderzoeken en behandelingen
Indien de onderzoeken en behandelingen langer dan 90 dagen duren, wordt na de eerste 90 dagen een zogenaamd vervolgtraject gestart. Vervolgtrajecten worden wettelijk na 120 dagen afgesloten.

Tarieven & Vergoedingen

Tarieven
Vergoedingen

DBC-zorgproduct

De tarieven worden bepaald aan de hand van het DBC-zorgproduct.

Deze tarieven zijn de zogenaamde passantentarieven en worden in rekening gebracht als uw zorgverzekeraar ons geen betalingsregeling aanbiedt.

Betalingsregeling

Indien uw zorgverzekeraar een betalingsregeling met ons heeft afgesloten wordt er 15% minder in rekening gebracht. Hierover zijn wij momenteel in gesprek met de zorgverzekeraars.

Garantie

De tarieven die de ziekenhuizen en klinieken in Nederland voor de verschillende zorgproducten hanteren, zijn openbaar. Indien u wilt weten of ons tarief hoger of lager is dan het gemiddelde tarief in Nederland, kijk dan hier.

Wij voldoen aan de hoogste normen voor orthopedische zorg

Dat wij niet-gecontracteerde zorg leveren of geen betaalovereenkomst met een zorgverzekeraar hebben, heeft niets te maken met de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, maar is van andere factoren afhankelijk. Wij voldoen aan de hoogste normen voor orthopedische zorg.

Uw rekening

Digitale rekening
Gewone rekening

Digitale rekening

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een betalingsregeling hebben, ontvangt u zelf geen rekening. Optimus stuurt uw zorgverzekeraar zelf een digitale rekening. U hoeft niets te doen. De rekening wordt door uw zorgverzekering betaalt en eventueel verrekend met uw eigen risico. U betaalt bij ons niets extra, net zoals bij ieder ander ziekenhuis
Bekijk onze manier van betalen
Rekening

Deze sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar betaalt ons!
Vergoeding

Uw zorgverzekeraar betaalt ons.

Eigen risico is wel voor eigen rekening
Uw eigen risico

Uw openstaand eigen risico verhaalt uw zorgverzekeraar bij u.

Geen eigen bijdrage; Optimus Orthopedie betaalt de rest!
Geen eigen bijdrage

Optimus betaalt de rest; u betaalt niets extra.

Buitenlandse zorgverzekering

Buitenlandse ziektekostenverzekeringen vergoeden over het algemeen altijd de kosten van een afspraak bij een poliklinisch specialist. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet u meestal vooraf toestemming voor een afspraak krijgen van uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over uw rekening of vergoeding? Geen probleem. Bel 06-27006235 of stuur een email naar admin@optimusorthopedie.nl

Neem contact op

Persoonlijk contact met de specialist die bij u past? U kunt ons per email een vraag stellen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00.

Optimus Orthopedie

Langen Akker 106
6325 CN Berg en Terblijt

+31 6 27 00 62 35
info@optimusorthopedie.nl